maz : [rus.]
1. Dəriyə sürtmək üçün tərkibində dərman maddələri olan qatı yağ qatışığı.
2. Hər hansı bir şeyi yağlamaq üçün qatı yağlı maddə. Ayaqqabı mazı.