melxior : is. [fr.] Misin nikellə ərintisi; xəlitə.