menzurka : [rus. əsli lat. mensura – ölçü] Mayelərin həcmini dəqiq ölçmək üçün böl- gülü şüşə və ya stəkan. [Aydın] iynənin menzurkasında əvvəl bir qədər qan gördü. H.Seyidbəyli.