meymun : is.
1. zool. Bədən quruluşuna görə insana yaxın olan məməli heyvan.
2. məc. Çox çirkin adam haqqında. Lap meymundur.
3. məc. Başqalarını yamsılayan, təqlidini çıxardan adam haqqında.