meyxoş : sif. [fars.]
1. Turş ilə şirin arasında orta dad; turşaşirin. Meyxoş nar.
2. məc. Xoşagələn, xoş. Muğandan keçirəm, meyxoşdur bahar; Ömrü az olsa da burdakı yazın. S.Vurğun.