miləmil : sif. Milləri olan, zol-zol, zolaqzolaq. Miləmil çit. Miləmil parça. – [Tahir] stuldan asılmış miləmil yay kostyumunu geyindi. M.Hüseyn.