minbər : is. [ər.] Məscidlərdə: vaizin, xətibin çıxıb vəz, xütbə oxuduğu pilləli kürsü. [Yaşlı kişi:] Şeyx Yəhya minbərə qalxıb moizəsini başladı. S.Hüseyn. [Axund:] Məscidə, minbərə, üləmaya .. etiqad xeyli zəifləyib. Mir Cəlal.