miniatür : [ital. miniatura, əsli lat.]
1. Qədim əlyazmalarında, kitablarda incə, rəngli şəkil və ya bəzəkli iri hərf (yazı). “Xəmsə”nin miniatürləri.
2. Zərif işlənmiş kiçik rəsm, şəkil. [Ərknaz] Şərq miniatürlərində gördüyümüz qələmqaş, incəbel gözəllərə oxşayırdı. M.Hüseyn. [Şümşad xanım] qədim Şərq nəqqaşlarının çəkdiyi saysız miniatürlərdən birini xatırladırdı. Ə.Sadıq.
3. Kiçik ədəbi və ya musiqi əsəri. Yazıçının miniatürləri.
4. Kiçik və incə (zərif). Miniatür model. – Yaşıl məhəccərli dördkünc bağçada Nizaminin tuncdan tökülmüş miniatür heykəli qoyulmuşdu. M.Hüseyn.