misəridən : sif. Mis əritmək üçün olan. Misəridən soba.