misl : is. [ər.]
1. Bənzər, oxşar, tay. Bunun misli ola bilməz. – Hüsn içində görməmiş mislin fələk; Bunca dövranı ki, dövran eyləmiş. Nəsimi. [Hacı Murad:] Deyir ki, gərək elə toy eləyəm ki, misli bu şəhərimizdə olmamış ola. S.S.Axundov. _Misli-bərabəri olmamaq (tapılmamaq, yoxdur) – tayı-bərabəri, oxşarı, bənzəri olmamaq (tapılmamaq, yoxdur). Hər kim Qoşabulağın o köpüyündə çimsə, elə qüvvətli bir igid olar ki, dünyada mislibərabəri tapılmaz. “Koroğlu”. [Bürcəliyev:] Ağbulaq turş suyunun bəlkə heç bütün dünyada əsla misli-bərabəri yoxdur. S.Rəhimov.
2. Dəfə, kərə. İki ilə üçün misli altıya bərabərdir.