mobil : is. [fr.] Mütəhərrik, sürətlə hərəkət edən. Mobil hərbi hissə.