modal : [lat.] dilç. Modallıq ifadə edən, modallıq bildirən. Modal sözlər.