mühafizəçi : is.
1. Qoruyan, mühafizə edən, qoruyucu.
2. Keşik çəkən; keşikçi, qoruqçu. ..Hücrənin ətrafında yüz nəfərə qədər sivil paltarında mühafizəçilər gəzirdi. M.S.Ordubadi.