mühazirə : is. [ər.] Ali məktəbdə hər hansı bir fənnin professor və ya müəllim tərəfindən şifahi şərhi; leksiya. Mühazirəyə qulaq asmaq. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixindən mühazirə. // Hər hansı bir mövzuya dair açıq leksiya. [Musanın nəvəsi] klublardakı ədəbi mühazirələrin heç birini nəzərdən qaçırmaz. Qantəmir. [Aydın:] Mədəniyyət sarayında mühazirə oxunacaq. Z.Xəli