namizəd : is. [fars.]
1. Bir vəzifəyə, yerə seçilmək, irəli çəkilmək, təyin və ya qəbul olunmaq üçün adı göstərilən şəxs. Deputatlığa namizəd. – [2-ci qadın:] Biz səni kənd Şurası sədrliyinə namizəd seçmişik. Ə.Haqverdiyev. Məcnun roluna ən yaxşı namizəd Hüseynqulu idi. S.Rəhman.
2. İlk, kiçik elmi dərəcəsi olan şəxs. Filoloji elmlər namizədi. Tibb elmləri namizədi.
3. köhn. Nişanlı, adaxlı, ad olmuş. [Nisə xanım:] O, xana bildirəcəkdir sən guya onun namizədinə göz dikirsən.. M.F.Axundzadə. [Hambal:] Məşədi, deyəsən, qızın iki namizədi vardır. Ü.Hacıbəyov.