narazılıq : is. Qeyri-məmnunluq, razı olmama, inciklik, bir şeyə mənfi münasibət. Narazılığını bildirmək. Narazılıq göstərmək. – Şükür açıqcasına görürdü ki, ətrafına toplaşan adamlarda ruh düşkünlüyü ilə qarışıq bir narazılıq var. S.Hüseyn. Kənd arasında narazılıq başlandı. İ.Hüseynov. _Narazılıq eləmək – razı qalmadığını, razı düşmədiyini bildirmək (göstərmək), narazı olmaq, mənfi münasibətini bildirmək. ..Anam həyatından narazılıq etmir, mənimlə təsəlli tapırdı. A.Şaiq. Bəziləri də moizədən narazılıq eləyirdilər. Mir Cəlal.