natamamlıq : is.
1. Natamam şeyin hal və keyfiyyəti; yarımçıqlıq. Ümumiyyətlə, pyesdə kompozisiya etibarı ilə bir natamamlıq vardır.
2. Qüsurluluq, kəsirlilik. Natamamlığı aradan qaldırmaq.