nazim : is. [ər.]
1. Nizama salan, tənzim edən, qaydaya salan. // bax nizamlayıcı 2-ci mənada. Nazim çarxı.
2. köhn. Bir əhvalatı, hekayəti nəzmə çəkən; şair.