nikel : [alm. Nickel]
1. Gümüşü-ağ rəngli, parıltılı, çətin əriyən metal – kimyəvi element.
2. Üzərinə nikel sürtülmüş; nikelli, nikellənmiş. Nikel çaynik. – Kəllə pəncərələrin qabağında iki nikel çarpayı, küncdə yazı stolu qoyulmuşdu. Ə.Vəliyev.