nom : is. [yun.]
1. Qədim Misirdə mahal, vilayət.
2. Müasir Yunanıstanda inzibati-ərazi vahidi.