ocığaz : əvəz. “O”dan oxş. Ocığaza yazığım gəldi. Ocığaz bərk xəstədir.