ornitoloji : sif. [yun.] Ornitologiyaya aid olan, ornitologiya ilə əlaqədar olan.