oxşəkilli : sif. Ox şəklində olan, ucu ox kimi iti olan; oxvari.