oxu : is. Hər hansı mətni səslə və ya səssiz oxuma; qiraət._ Oxu zalı – kitab, qəzet və s. oxumaq üçün kitabxana, klub və s. yanında xüsusi otaq, zal; qiraətxana. Oxu zalında məşğul olmaq.