palata : [lat. palatium – saray]
1. Xəstəxanalarda və müalicə müəssisələrində xəstələr yatan otaqlardan hər biri. Bir az sonra həkim palataları gəzəcəkdi. Ə.Əbülhəsən.
2. Bəzi ölkələrdə nümayəndəlik orqanlarının adı. Aşağı palata (bir sıra ölkələrdə birinci qanunvericilik instansiyası). Yuxarı palata (bir sıra ölkələrdə ali qanunvericilik instansiyası).
3. Müəyyən işlə məşğul olan bəzi dövlət idarələrinin adı. Kitab palatası. Ticarət palatası. Çəki və ölçü palatası.