pardaq : is. [fars. “pərdaxt”dan] Düz səth üzərində parıltı, parlaqlıq, cila.