partnyor : is. [fr.] Çeşidli sahələrdə birbirilə qarşılıqlı əlaqədə olanların hər biri; tərəf müqabili.