penisillin : [lat.] əcz. Kif göbələklərinin bəzi növlərindən alınan müalicə preparatı; antibiotik.