pişrov : sif. [fars.] köhn. İrəlidə gedən, öndə olan, qabaqcıl.