povidlo : [rus.] Şəkər və ya patkada bişirilmiş əzilmiş meyvə maddəsi; riçal.