problematika : [yun.] Problemlər. Elmi işlərin problematikası.