prokuror : [lat. procurare – qayğısına qalmaq]
1. Qanunların dəqiq və dürüst yerinə yetirilməsi üzərində dövlət nəzarətini həyata keçirən vəzifəli şəxs. Rayon prokuroru. Prokurorun sanksiyası.
2. Məhkəmə prosesində dövlət ittihamçısı. Məhkəmə sədri, üzvləri və prokuror daxil oldular. H.Nəzərli.