prorektor : [lat. pro – yerində, əvəzində və rector – rəhbər] Rektorun müavini, köməkçisi.