qırmızıbaldır : is. məh. bot. Bulaqların ətrafında bitən qırmızı saplaqlı pencər; yeyilən ot.