qırxayaq : is. zool.
1. Çoxayaqlılar fəsiləsindən uzunsov çoxayaqcıqlı bir cücü.
2. dan. Xərçəng. Bu çinovniklər qorxuram ki, sabah gəlib bunu desinlər ki, sabah badımcan dolması əvəzinə qırxayaq (xərçəng) şorbası içəsiniz. Onda bilmirəm necə olacaqdır? Ü.Hacıbəyov. Gəminin hər iki tərəfindən qırxayağın ayaqları kimi suya uzanan kürəklər enib-qalxır. M.Rzaquluzadə.