qısqac : is.
1. zool. Rütubətli yerlərdə daşların altında yaşayan sarı rəngli, haça quyruqlu uzunsov cücü.
2. zool. Başında qayçı kimi sıxıcı buynuzları – müdafiə aləti olan cücü; qayçıkəsən.
3. Xərçəng kimi heyvanların sıxıcı üzvləri.
4. xüs. Sıxıcı alət. Brezent torbada müxtəlif alətlər; çəkic, .. qısqac və s. görünürdü. Ə.Sadıq.