qıxmıqlamaq : f. məh. Odunu balta ilə xırda-xırda doğramaq, qıxmıq halına gətirmək.