qərzəklənmək : f. Qərzəyi soyulmaq (bax qərzək). Qərzəklənmiş qozu qaxsımamaq üçün günün qabağına sərirlər.