qəzəblənmək : f. Çox hiddətlənmək, hirslənmək, qızmaq, açığı tutmaq, özündən çıxmaq, qızışmaq. // Eyni mənada heyvanlar haqqında. Qəzəblənmiş köpəklər də arxada durub, mollanın sözünə həmahəng olaraq hürür, dəhşətli, əzəmətli sükutu pozurdular. B.Talıblı. Qurd cavab tapmadı, qəzəbləndi; Qışqırıb çox acıqlı səsləndi. A.Səhhət.