qamaşıq : sif. Qamaşmış halda olan (göz və diş haqqında).