qantökən : is. Qatil, adam öldürən, cani. [Odabaşı:] Hər bir cani, qantökən, yolkəsən ki divan əlindən qaçıb onun [Əhməd ağanın] evinə girməyi .. özünə mümkün elərdi, daha hər bir divan siyasətindən özünü [azad] hesab edərdi. Ə.Haqverdiyev. Qantökən öz tökdüyü qana cavab vermədi; Cavab vermək bir yana, “Yox, mən haqlıyam”, – dedi. B.Vahabzadə.