qarşılıqlı : sif.
1. Bir-birinə edilən, birbirinə göstərilən, hər iki tərəfə aid olan. Qarşılıqlı yardım. Qarşılıqlı məhəbbət. Qarşılıqlı münasibət. Qarşılıqlı etimad. – [Ceyniz:] Qarşılıqlı arzu hər bir şeyin əsasıdır. Çəmənzəminli.
2. İrəli sürülən, tələb edilən bir şeyə və ya təklifə cavab olan. Qarşılıqlı plan. Qarşılıqlı iddia.
3. Qarşıya gələn, üzbəüz gələn. Qarşılıqlı qatar.
4. Cavablı. Qarşılıqlı məktub, teleqram.