qarabaqara : zərf
1. İzincə, təqib edərək, ardınca düşərək, özünü göstərmədən, izləyərək. [Fərhad:] Nə qarabaqara düşübsən, dalımca gəzirsən! Ə.Haqverdiyev. [Xurşud:] Yox, yox, vəzir qoşun götürüb qarabaqara onun dalınca getməlidir. Ü.Hacıbəyov. Heydər meşəyə gircək, onlar qarabaqara onu izlədilər. S.Rəhimov.
2. Diqqətlə, hərf-hərf. Qarabaqara oxumaq.