qayıq : is.
1. Su nəqliyyat vasitəsi. Motorlu qayıq. Yelkənli qayıq. Balıqçı qayığı. Qayıqda gəzmək. – Qayıqlar, gəmilər üzür yanaşı; Sallanan bayraqlar əks edir suya. S.Vurğun. Tapdıq paltarlarını kiçik qayıqda qoyub suya girdi. Ə.Əbülhəsən.
2. Hərb gəmilərinin bəzi növlərinin adı. Sualtı qayıq. Keşik qayığı.