qayıqçı : is. Qayıq işlədən, qayıqda kürək çəkərək qayığı sürən adam. Qayıqçı bizi çayın o tayına keçirdi. – ..Bizə öz adamımız olan yaxşı qayıqçı lazımdır. A.Şaiq. Qayıqçını səslədi: – Tez motoru işə sal. M.Seyidzadə.