qazı : is. [ər. qazi] Müsəlmanlarda dini məhkəmə işlərinə baxan ruhani, şəriət hakimi. Qazıya yalnız gedən razı gələr. (Ata. sözü). Şəban gedib qazıdan təvəqqe etdi ki, onu bir növ Məşədi Məmməd Vəli ilə barışdırsın. Ə.Haqverdiyev.