qibti : is. [ər.]
1. Qibt qövmünə mənsub olan adam (bax qibt).
2. Misirdən keçərək, Avropanın bəzi ölkələrinə yayılmış qaraçılara verilən ad.