qilman : is. [ər.] Dindarlara görə, cənnət xidmətçiləri, behişt xidmətçiləri.