qolçomaq : is.
1. Yoxsulları, muzdurları istismar edən dövlətli kəndli. ..Molla Rəcəb bir dəstə kənd qolçomaqları ilə və bəyləri ilə bir yerdə həbsə alınıb, dama salındı. B.Talıblı.
2. köhn. Yoxsulları, fağırları əzən, incidən, onlara zülm edən adam; qoluzorlu, qoçu. Ey qolçomaq, əlsizlərə çox eyləmə azar; Zənn etmə ki, daim belə qızğın qala bazar. M.Ə.Sabir.