qonaqpərvər : [qonaq və fars. ...pərvər] bax qonaqpərəst.